Lidmaatschap

Wil je lid worden van onze vereniging? Dat kan!

Je kunt het aanmeldingsformulier invullen en e-mailen naar het secretariaat (ruitersportzijtaart@outlook.com).

Contributie

Jaarlijkse contributie voor rijdende leden (pony’s/ paarden) € 120,-
 • Onbeperkt gebruik van het ruitersportterrein (binnenbak, buitenbak, longeercirkel) indien het terrein vrij is.
 • Deelname aan clublessen pony’s / paarden op dinsdag- en/of donderdagavond.
 • Deelname aan de jaarlijkse Cor Coppens Bokaal (clubkampioenschappen).
 • De contributie is inclusief overige verenigingskosten, zoals de jaarvergadering, recepties, jubilarissen, WA-verzekering, Kamer van Koophandel, etc.
Kosten KNHS-lidmaatschap vereniging € 25,-
 • In rekening gebracht door de vereniging bij de leden, alleen verschuldigd bij KNHS-lidmaatschap.
Jaarlijkse contributie KNHS-kring Noord Oost Brabant € 2,75
 • Alleen verschuldigd bij KNHS-lidmaatschap en startkaart (kosten per startkaart).
Jaarlijkse contributie voor niet-rijdende leden (steunend lid) € 32,50

Algemeen
 • Een lidmaatschapsjaar loopt van januari t/m december. Opzeggen van het lidmaatschap moet gebeuren vóór 30 november bij de secretaris van de vereniging. Bij opzeggingen ná 30 november is men de contributie voor het volgend lidmaatschapsjaar verschuldigd.
 • Een lidmaatschap is persoonsgebonden (niet paard-gebonden) en is niet overdraagbaar naar een andere persoon.
 • Een ponyruiter wordt automatisch aangemeld bij de KNHS als lid, voor een paardenruiter is een KNHS-lidmaatschap optioneel.
 • Met een KNHS-lidmaatschap kan een verenigingslid zelf een startpas aanvragen bij de KNHS. De kosten worden door de KNHS bij de leden zelf in rekening gebracht.
 • De binnen- en/of buitenbak is niet vrij te gebruiken indien er clublessen van de vereniging zijn, of indien er wedstrijd is of het ruitersportterrein verhuurd is aan derden. Indien het ruitersportterrein bezet is, wordt dit in principe tijdig gecommuniceerd via de groepsapp.
 • Clublessen zijn in principe het gehele jaar (m.u.v. vakanties en feestdagen) en mits er minimaal drie ruiters aangemeld zijn voor die avond. Communicatie hierover vindt plaats in de groepsapp pony’s / groepsapp paarden.
 • Bij extra activiteiten (bijv. ponykamp) wordt er aan de deelnemers een beperkte eigen bijdrage gevraagd.

Prikbord

Jaarlijkse activiteiten:

– februari/ maart: jaarvergadering Ruitersport Zijtaart

– De week voor Pasen: Verkoop van eieren met spek in Zijtaart

– april: Outdoor dressuurwedstrijd voor paarden, pony’s en Bixie.

– september: De Cor Coppens wisselbokaal (clubkampioenschap)

– oktober: Indoor dressuurwedstrijd paarden en pony’s

– november: Supriseavond ponyclub

In het zomerseizoen zal er bij mooi weer een buitenrit gemaakt worden met de ponyruiters tijdens de clubles op dinsdag- of donderdagavond.

Bezetting rijhal en oefenterrein

In het winterseizoen wordt er in principe binnen in de rijhal geoefend en in het zomerseizoen in de buitenbak.

Op de pagina van de Clublessen vindt je de actuele bezetting van het terrein.

Attentie: Het is verplicht om met cap te rijden!